Protection of personal data

Zasláním svého životopisu či jakéhokoli kontaktu souhlasíte se zpracováním osobních údajů pro účely evidování vaší osoby a nabízení pracovních příležitostí personální agenturou Source & Chill s.r.o., IČ: 06066020 se sídlem Salvátorská 931/8, Praha 1, 110 00.

Souhlas udělujete na dobu neurčitou, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá vámi hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Souhlas se zpracováním osobních údajů můžete kdykoliv písemně či telefonicky odvolat.

Společnost Source & Chill se zavazuje,  že při zpracování jakéhokoliv údaje, který bude splňovat definici údaje osobního ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů („Zákon“), resp. obecného nařízením o ochraně osobních údajů (nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679) („Nařízení“), bude postupovat v souladu se Zákonem, resp. Nařízením, že bude plnit veškeré povinnosti správce osobních údajů a další povinnosti stanovené Zákonem, resp. Nařízením.