Jak mít úspěšné dítě

Karel Mazánek
30. 7. 2018

Literární okénko:

Jak mít úspěšné dítě

Paul Tough

 

V současné době najdeme nepřeberné množství literatury na téma motivace, úspěchu a osobnostního rozvoje pro dospělé. Když jsem v minulém článku upozorňoval na přeceňování vysokoškolských titulů, nezmiňoval jsem ale prapůvod toho, co dělá z lidí úspěšné, a to již od útlého dětství. Proč může být chronický trojkař na střední škole v dospělosti úspěšnější než premiant, který v mládí nikdy neokusil nic jiného než výhru?

Odpověď se skrývá v brilantní knize Paula Tougha „Jak mít úspěšné dítě“, která by měla být povinnou literaturou nejen pro pedagogy, ale i pro každého rodiče. Podle autora se totiž tajemství ukrývá v charakteru, který si můžeme budovat. Takovéto vyjádření může být pro někoho překvapivé, jelikož charakter je širokou veřejností vnímán jako něco neměnného, jednoduše vrozeného. V knize nám jeden z nejcitovanějších psychologů 20. století Martin Seligman potvrdí, že opak je pravdou, když definuje charakter jako sadu schopností nebo silných stránek, které jsou proměnné. Můžeme je tedy získat, procvičovat a v neposlední řadě vyučovat. Které charakterové vlastnosti tedy tvoří základ úspěchu?

Citovaný výzkum předních amerických pedagogů a vědců hovoří o těchto šesti:

Pevná vůle

Sebekontrola

Sociální inteligence

Vděčnost

Optimismus

Zvídavost

Právě tyto vlastnosti, které si budujeme od útlého dětství, jsou stěžejními faktory, které rozhodují o úspěchu nebo neúspěchu v tom, co děláme. Vlastnost, která se do tohoto výběru nedostala, nicméně je součástí tzv. „BIG FIVE“ [1]je svědomitost. Rád bych ji zde zmínil, jelikož výzkumy ukázaly, že je rysem, jenž podle HR konzultantů nejlépe předpovídá úspěch v zaměstnání.

Jak si správně vytyčit cíl?

Paul Taugh v knize dále zmiňuje podnětné výzkumy, které nám poskytují zajímavý vhled do problematiky kognice, neboli toho „jak poznáváme“. Jeden z nich se například věnuje problematice vytyčování cílů u lidí optimisticky naladěných, a naopak u pesimistů, kteří všude vidí překážky. Výzkum uvádí 3 hlavní strategie vytyčování cílů:

Snění o tom, jak budeme jednou bohatí, nám nepomůže, pokud nebudeme reálně přemýšlet o překážkách, které budeme muset zdolat.

 Falzifikace aneb zaručená cesta k úspěchu

Možná si to všichni zcela nepřiznáváme, ale někde v podvědomí víme, že tíhneme k tomu si naše postoje a přesvědčení spíše potvrzovat než vyvracet. Jednoduše instinktivně hledáme důkazy, které budou potvrzovat to, v co my sami věříme.

Zkusme si malý pokus. Máme řadu čísel:

2 – 4 – 6

Co Vás první napadne ohledně pravidla, které tato čísla řídí?

Zkusíte říct další sadu: 8 – 10 – 12? Správně. Zkusíte tedy říct 20 – 22 – 24? Správně! Takže váš verdikt bude: sudá čísla zvyšující se o dvě!!! …Špatně.

Správná odpověď je „jakákoli zvyšující se čísla“. 1 – 2 – 3 nebo 6 – 50 – 750.

Jediným možným řešením je tedy snaha o falzifikaci určité teorie, čemuž se většina z nás z pravidla vyhýbá. Úspěchy však slaví ti, co se snaží vyjít z té komfortní zóny a opravdu nalézat ty nejvhodnější řešení pomocí procesu tzv. falzifikace.

Obecně jde o náš ne-komfort, neúspěch nebo nejistotu. Pokud zkušenosti z našeho selhání dobře uchopíme a umíme o nich přemýšlet (metakognice), jsme na nejlepší cestě k vybudování silného charakteru, který je alfou omegou našeho budoucího úspěchu. To platí pro děti i dospělé. Konkrétní vědomosti totiž nejsou u dítěte základem budoucího úspěchu.

Kniha Paula Tougha otevře oči všem těm, kteří si stále myslí, že čím dříve bude umět jejich dítě číst, psát a násobit tím úspěšnější bude ve studiu i v profesním životě. Úspěšnější možná bude, ale v konkrétním předmětu a v lepším případě v horizontu pěti let. Na jeho pracovní život to však nebude mít nejmenší vliv. Daleko větší korelaci s úspěchem má budování charakteru, který se posiluje neúspěchem a selháním a ne vysvědčením se samými jedničkami.

 

[1] Big Five: vstřícnost, extraverze, neuroticismus, otevřenost zkušenostem a svědomitost. Jde o 5 kategorií, které se používají k co nejefektivnější analýze lidské osobnosti.

Tagy