Source & Chill

Executive Search v rámci Evropy

Source & Chill je konzultační společnost zabývající se vyhledáváním kandidátů na klíčové manažerské pozice a souvisejícími poradenskými službami v oblasti lidského kapitálu.

Ozvěte se nám
Kontakty

Executive Search

Naším cílem je vyhledat takové množství a takovou kvalitu pracovníků, která je žádoucí pro Vaše podnikové potřeby.

Hledání nového zaměstnance do jakékoli organizace chápeme jako komplexní proces, kde každá jeho část hraje klíčovou roli v přijmutí toho správného kandidáta do pracovního poměru.

Talent Management

Jsme přesvědčeni, že k úspěchu na pracovním poli je zapotřebí věnovat se komplexnímu poznání osobnosti.

Společnost Source & Chill je certifikována pro dlouhodobě osvědčené a uznávané psychodiagnostické metody HPI, HDS a MVPI společnosti HOGAN, využívaných organizacemi po celém světě.

Outplacement

Cílem služby je aktivní podpora klienta při procesu hledání nového pracovního uplatnění. Klientům poskytujeme koučink pro uvědomění si jejich hodnoty na trhu práce a následné další směřování jejich pracovní kariéry.

Klíčem je zhodnocení jejich dosavadních zkušeností a definice silných a rozvojových stránek.

Naši partneři

Headhunting

Naše filozofie

Budujeme dlouhodobá partnerství založená na transparentnosti a vzájemné důvěře. V našem přístupu se prolíná komplexnost s důrazem na detail.

Věříme v kvalitu, otevřenost a dlouhodobý rozvoj s jasnou vizí. V potřebách organizací v oblasti lidských zdrojů vidíme jasně definované postupy, které vedou k úspěchu.

Vždy držíme slovo

Spolupráce s námi je založená na jasně definovaných cílech a časovém harmonogramu. Vždy plníme vzájemné dohody ve stanoveném termínu.

Potřeby organizací chápeme jako naše závazky. Na konci zakázky je vždy spokojený klient a to je pro nás to nejdůležitější.

Síla lidského kapitálu

Lidský potenciál chápeme jako základní složku společenského bohatství. Věříme, že k jeho objevení je zapotřebí spatřovat smysl v tom, co děláme.

V Source & Chill formou hloubkových rozhovorů objevujeme klíčové postoje a motivy kandidátů, na základě kterých dále usměrňujeme jejich budoucí působení na trhu práce.

Ozvěte se nám

Rozsáhlé kompetence v korporátní sféře

Technology
& Media

hardware & software vendors
system integrators
distributors
mobile operators
e-commerce

Global Consumer
& Retail

FMCG
consumer clothes
luxury products
tourism & hotel
leisure & travel

Real Estate
& Industrial

real estate investors
real estate advisories
manufacturing
automotive
construction

Financial
Services

banking
insurance
private equity
business consulting
leasing & rental

Jsme tým zkušených odborníků

Máme za sebou velké množství úspěšných projektů v České republice i v zahraničí. V oblasti personálního řízení a osobnostního rozvoje se neustále vzděláváme.

Managing Partner

Mgr. Karel Mazánek

Karel má za sebou úspěšné projekty v České republice i zahraničí. Klienti z řad mezinárodních korporací oceňují Karlův partnerský přístup a rozvíjení dlouhodobé a strategické spolupráce.

Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Svá studia spojil s katedrami Andragogiky a Personálního řízení a s katedrou Pedagogiky. Spolupráce s těmito katedrami v oblasti problematiky lidského kapitálu stále trvá a je opěrným bodem jeho konzultační činnosti.

Mezi jeho klienty patří přední mezinárodní společnosti z oblastí Technology, Private Equity, Financial Services a Real Estate.

Karel je nejčastěji oslovován na projekty s mezinárodním přesahem, zejména v Evropě.
Dlouhodobě se rovněž zaměřuje na oblast efektivních pohovorů, především pak na Behavioral a Performace-Based Interview a dále pak na psychodiagnostické metody společnosti HOGAN, konkrétně HPI, HDS a MVPI.

Bc. Kristýna Mazánková

Kristýna realizovala úspěšné projekty v ČR i zahraničí v oblasti Retailu, IT, Real Estate a Fintech.
Klienti si ji vybírají k obsazení pozic v rámci středního a vyššího managementu. Díky zkušenostem s řízením firmy a vedením větších týmů dokáže porozumět potřebám klientů a obsadit vybrané pozice těmi nejvhodnějšími kandidáty.
Schopnost jít do hloubky při definici firemní kultury, mezilidských vztahů na pracovišti a zejména potřeb jednotlivých hiring manažerů ji zcela odlišuje od konkurence.
Jako mediátor rovněž dokáže asistovat při složitých finálních jednání před podpisem pracovních smluv.

Partner

Mgr. Karel Mazánek

Karel má za sebou úspěšné projekty v České republice i zahraničí. Klienti z řad mezinárodních korporací oceňují Karlův partnerský přístup a rozvíjení dlouhodobé a strategické spolupráce.

Je absolventem Filozofické fakulty Univerzity Karlovy. Svá studia spojil s katedrami Andragogiky a Personálního řízení a s katedrou Pedagogiky. Spolupráce s těmito katedrami v oblasti problematiky lidského kapitálu stále trvá a je opěrným bodem jeho konzultační činnosti.

Mezi jeho klienty patří přední mezinárodní společnosti z oblastí Technology, Private Equity, Financial Services a Real Estate.

Karel je nejčastěji oslovován na projekty s mezinárodním přesahem, zejména v Evropě.
Dlouhodobě se rovněž zaměřuje na oblast efektivních pohovorů, především pak na Behavioral a Performace-Based Interview a dále pak na psychodiagnostické metody společnosti HOGAN, konkrétně HPI, HDS a MVPI.

Bc. Kristýna Mazánková

Kristýna realizovala úspěšné projekty v ČR i zahraničí v oblasti Retailu, IT, Real Estate a Fintech.
Klienti si ji vybírají k obsazení pozic v rámci středního a vyššího managementu. Díky zkušenostem s řízením firmy a vedením větších týmů dokáže porozumět potřebám klientů a obsadit vybrané pozice těmi nejvhodnějšími kandidáty.
Schopnost jít do hloubky při definici firemní kultury, mezilidských vztahů na pracovišti a zejména potřeb jednotlivých hiring manažerů ji zcela odlišuje od konkurence.
Jako mediátor rovněž dokáže asistovat při složitých finálních jednání před podpisem pracovních smluv.