Životopis jako přežitek, nebo efektivní nástroj pro zjišťování motivace?

Karel Mazánek
21. 1. 2019

Podle ČSU míra nezaměstnanosti 15–64letých (podíl nezaměstnaných k ekonomicky aktivním, tj. součtu zaměstnaných a nezaměstnaných), očištěná od sezónních vlivů, dosáhla v listopadu loňského roku 1,9 %. Kladu si tedy otázku, do jaké míry se, vlivem rekordně nízké nezaměstnanosti, změnil i přístup HR manažerů k výběru zaměstnanců. Přesněji řečeno, zdali se nezměnila míra povinností kandidáta během výběrového řízení. Budu-li zcela konkrétní, mám na mysli zasílání onoho magického životopisu neboli profesního ID jednotlivce. Je poslání životopisu do firmy před pohovorem stále nutnost, nebo jsou pro nás důležitější reference?

Chci se nyní pokusit popsat širší souvislosti termínu „curriculum vitae“. Vytvořit si své CV především znamená zamyslet se a zhodnotit svou práci a dosavadní výsledky. Znamená to udělat krok stranou a podívat se na svou akademickou či profesní dráhu z určité distance. Pokud si vytvářím své CV, tak kriticky hodnotím svou dosavadní pracovní činnost. Obsah, a především forma životopisu vypovídá nejen o pracovní historii jednotlivce, ale i o jeho osobnosti a motivaci získat jiné zaměstnání. Při analýze CV se pak dá číst i mezi řádky. Obsahově rozsáhlé CV napovídají o neschopnosti kandidáta vyzdvihnout stěžejní fakta své dosavadní praxe. Při hlubší analýze můžeme dospět i k názoru, že o firmě, kam své CV posílá, nic neví, jelikož zahlcuje hodnotitele informacemi, které jsou zcela nepodstatné. O člověku, který na druhé straně vůbec nepopíše své činnosti na daných pozicích, si můžeme zase myslet, že se považuje za zcela průměrného zaměstnance, jelikož zřejmě dělal pouze to, co je na dané pozici obvyklé a podle něj i dostatečně známé.

Jasná struktura, přehledné formátování, hezká grafika, konkrétní čísla a procenta plnění cílů, vyzdvihnutí svých silných stránek, nebo krátké představení. To jsou naopak atributy, které ukazují, že před sebou máme CV někoho, kdo se umí zamyslet nad tím, čeho ve své kariéře dosáhl a dosáhnout chce.

Měl by kandidát připravit pro firmu své CV, i když jí byl sám osloven? Je podle Vás zaslání přehledného a aktualizovaného CV povinností každého, kdo se chce ucházet o jakoukoli pozici? Nebo jde o zbytečnou byrokracii, jelikož kandidát posledních několik let své CV neaktualizoval, a my přece víme, proč ho chceme a jaké jsou jeho kvality.

Z určitého úhlu pohledu nám v oblasti sebeprezentace pomáhá Linkedin. I přes jeho nesporné výhody ho však nemůžeme brát na 100% vážně a zaměňovat ho za relevantní CV. Je to z toho důvodu, že musíme brát zřetel na soukromí uživatelů a citlivé informace, které někteří lidé nechtějí sdílet veřejně s desítkami tisíc, kteří se na profil mohou podívat. Naopak nemusíme o CV žádat kandidáta, který má svůj profil na Linkedinu velmi propracovaný a jasně sdělí, že v něm žádné důležité informace nechybí.

Tvorba CV je tedy otázkou náhledu na sebe sama. Je to čas, kdy se mohu zamyslet nad tím, co dělám a dělat chci. Je to zároveň proces, kdy člověk přemýšlí nad tím, jak chce být u zaměstnavatelů vnímán. A v neposlední řadě je tvorba a zaslání životopisu projevemmotivace udělat ve svém profesním životě změnu. I proto má, podle mého názoru, CV stále stěžejní výpovědní hodnotu.

Tagy