Rodičovská dovolená jako relevantní pracovní zkušenost

Karel Mazánek
30. 6. 2021

Pokud v pracovním světě pozoruji nějakou změnu oproti stavu před pandemií je to jednoznačně „polidštění“ našich statutů manažerů, lídrů a jiných vedoucích pozic. Díky pandemii a nucené práci z domova jsme najednou zjistili, že náš ředitel je otec 3 dětí, které na nás občas při ranním meetingu koukají zvědavě do kamery. Viděli jsme jeho obrazy v obývacím pokoji a mnohdy i zajímavější a úsměvnější části jeho interiéru. I přesto, že se většina zaměstnanců vrátí zpět do kanceláře, tento pocit „sblížení“ zůstane.

Ono „polidštění“ je dobrá zpráva. Jsem přesvědčen, že jediná možná cesta k dlouhodobému pocitu uspokojení z práce je skloubení pracovních činností s těmi rodinnými. Jednoduše se snažit nalézt cesty, jak by mohly fungovat v souladu. Ne vedle sebe.

V rámci souladu osobního a profesního života mě ale stále poněkud zaráží fakt, kdy se pobyt doma s dětmi, po jakkoli dlouhou část jejich nejrannějšího vývoje, v životopise odbyde dvěma slovy: „rodičovská dovolená“. Zatímco jsme se snažili u předešlých pozic definovat a popsat naše hlavní zodpovědnosti a činností, u rodičovské nás to ani nenapadne.

Popsat prováděnou činnost totiž zároveň znamená přemýšlet, co jsem se při ní naučil a co i díky ní mohu potenciálním zaměstnavatelům nabídnout. Dovednosti jako trpělivost, adaptabilita, plánování času, multi – tasking, nebo schopnost řešit problémy jsou kompetence bez jejichž zdokonalování by jakákoli matka jen stěží rodičovskou dovolenou přežila. Proč se o tom ve svém životopise nezmiňujeme? Proč se nezmiňujeme o zlepšené schopnosti soustředění se na úkol i přes rušivé elementy, které na nás působí? Rodičovská dovolená z nás neudělá lepšího jaderného fyzika, ale lepšího manažera by mohla. Stačí se nebát uchopit to celé trochu jinak. V době, kdy studie ukázaly, že zaměstnankyně po rodičovské mají nižší mzdy než ty bezdětné, se změna přístupu „prezentace“ tohoto období nabízí více než kdy jindy.

Na toto téma mě přivedla schůzka s jedním úspěšným majitelem firmy a CEO zároveň, který při diskuzi nad ideálním kandidátem na nově otevřenou pozici provozního ředitele zmínil, že by jím měla být matka po rodičovské dovolené. Tedy schopný manažer, co si dokáže zjednat pořádek. Měli bychom přemýšlet jinak. Pobyt doma s dětmi nepomáhá pouze osobnostnímu rozvoji, ale může pomoci i tomu profesnímu. Platí to dvojnásob v době, kdy se dá živit i jako youtuber, kde je přidaná hodnota pro společnost nula. Nevidím důvod, proč na pracovním trhu neprodat své zdokonalené dovednosti při zastávání role rodiče, tolik potřebné pro zdravý rozvoj společnosti.

Tagy