Knihy pro osobní rozvoj

Karel Mazánek
29. 4. 2021

Lao C – Tao Te Ting (Kniha o Cestě a Síle) v překladu Berty Krebsové

Stěžejní dílo o kultivaci osobnosti. Ačkoli sahá do období okolo 5 stol. př.n.l, její myšlenky jsou platné do dnešní doby. Chtělo by se říci, že zejména v dnešní době. Život jako nekončící Cesta, kde hloubka a prostota mají přednost před povrchností a ziskuchtivostí. Jde o klíčové dílo světové filozofie a nejčastěji překládaný čínský text do západních jazyků.

Hovory Konfuciovy – soubor myšlenek

Další dílo pro milovníky nadčasové moudrosti. Po mnoho let byly tyto myšlenky součástí čínských školních osnov. Konfucianismus klade důraz na morálku, vzdělání a přirozenost. Stačí náhodné pročítání jednotlivých odstavců, aby byl člověk donucen k hluboké sebereflexi vlastního života.

Martin E. P. Seligman – Naučený optimismus

Název mluví za vše. Intuitivně jsme všichni věděli, že optimismus pomáhá. Autor knihy to ale vědecky dokázal. Pomocí této knihy dokážete prolomit depresivní myšlenky, lépe využijete svého potenciálu, budete úspěšnější a hlavně spokojenější.

John Steinbeck – Hrozny hněvu

O něco se snažíte a stále to nevychází? Přichází jedna prohra za druhou a vy přemýšlíte, že to vzdáte? Podobné úvahy řeší i hrdinové tohoto románu s tím rozdílem, že oni to nakonec nikdy nevzdali. USA, 1. pol. 20. století a hospodářská krize. Rodina s celým svým majetkem cestuje napříč Severní Amerikou s vidinou lepších zítřků, které stále nepřicházejí. I přesto nepřestávají bojovat.

Primo Levi – Je – li toto člověk

Co dokáže člověk naplněn nenávistí a pocitem vlastní nadřazenosti je jedna věc. Co však dokáže člověk s vírou v sebe a odhodláním přežít je věc druhá. Uchvacující příběh o lidské houževnatosti a klíčové svědectví přeživšího z Osvětimi, na které by se nemělo nikdy zapomenout.

Tagy